Уважно ознайомтеся з текстом цієї Оферти!
Якщо Ви не згодні хоча б з одним із її положень, Ви не можете бути Замовником і укласти
Договір надання освітніх послуг з Виконавцем,
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Бурик Ірина Миколаївна
Довідки можна отримати за телефоном +380984180092 або e-mail futurists.school@gmail.com

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

м. Дніпро
22.02.2024 року
Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (Публічною офертою та Публічним договором) від суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Бурик Таїсія Юріївна, яка діє на підставі Виписки з ЄДР юр.осіб, ФОП та ГФ № 2010350000000148819 від 15.05.2022 р. (в подальшому «Виконавець»), укласти цей Договір про надання послуг (в подальшому «Договір») на встановлених Виконавцем умовах з будь-якою фізичною особою, яка виявила такий намір (в подальшому «Замовник»).

Згідно із ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови Публічної оферти та Договору є однаковими для всіх споживачів. Оплата Послуг за реквізитами, що вказані в Договорі є акцептом даної Публічної оферти, що прирівнюється до укладення Договору на умовах викладених нижче у тексті. Договір вважається укладеним в порядку ст. ст. 638, 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання. З моменту здійснення Вами дій, спрямованих на отримання Послуг, які передбачені розділом 4 Договору, Ви підтверджуєте, що умови та порядок надання Послуг Вам зрозумілі, Ви їх приймаєте і надаєте повну та безумовну згоду з умовами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі ст. 633 Цивільного кодексу України укласти з ним Публічний договір про надання Послуг на умовах, що викладені у цьому Договорі.
1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених ним.
1.3. Виконавець – ФОП Бурик Таїсія Юріївна, яка надає Послуги визначені цим Договором самостійно або із залученням третіх осіб.
1.4. Замовник:
– юридична особа, від імені якої діє повноважний представник та/або фізична особа-підприємець, яка здійснює замовлення Послуг для Учня/-ів та здійснила оплату відповідно до обраного Тарифу Курсу;
– повнолітня фізична особа, яка діє в своїх інтересах та здійснила оплату відповідно до обраного Тарифу Курсу.
– повнолітня фізична особа, яка діє в інтересах Учня та здійснила оплату відповідно до обраного Тарифу Курсу. У випадку, коли Замовник діє в інтересах Учня, перший гарантує, що є його законним представником та здійснив необхідні дії, щоб оволодіти повними повноваженнями для представництва останнього. При замовленні Послуг Замовник зобовʼязаний вказати ПІБ Учня, в інтересах якого він діє.
1.4.1. Учень:
– повнолітня фізична особа, яка відвідує заняття Виконавця;
– дитина шкільного віку (малолітні та неповнолітні особи у віці до 18 років), яка відвідує заняття Виконавця та в інтересах якої діє Замовник, є її законним представником, наділений правами та обов'язками відповідно до Розділу 6 цього Договору, у т.ч. зобов'язанням оплатити Послуги Виконавця за цим Договором
1.5. Курс – цілісний і сформований виклад інформації, що становить комплекс навчальних дій завласною методикою та програмою з англійської, польської, іспанської мов та складається із занять.Курс складає послуги в інших сферах освіти та інформаційно-консультаційні послуги, які надаються Виконавцем тa/або третіми особами. Характеристики, тарифи Курсу визначаються Виконавцем на його веб-сайті за посиланням: https://www.futuristschool.com/ (далі - Сайт).
1.6. Тарифи (ціна послуг) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму Послуг для Учня. Об'єм послуг, що включено у той чи інший Тариф вказано на Сайті.
1.7. Заняття – визначений графіком роботи процес надання Послуг наперед обумовленій групі Учнів або окремому Учню в рамках індивідуального заняття, що характеризується такимиознаками: тема заняття, тривалість заняття, дата та час проведення. Дата та час проведення заняття визначається відповідно до розкладу з можливим корегуванням з боку Виконавця за умови попереднього повідомлення Замовника.
1.7.1. Види занять за кількістю Учнів:
1.7.1.1. заняття в міні-групі – заняття тривалістю від 30-120 хвилин у сформованій Виконавцемсукупності Учнів у кількості до 3 осіб.
1.7.1.2. парні заняття – заняття тривалістю 30-120 хвилин у сформованій Виконавцем сукупності Учнів у кількості 2 осіб.
1.7.1.3. індивідуальне заняття – окреме заняття Виконавця із Учнем за відсутності інших Учнів тривалістю 30-120 хвилин.
1.7.2. Види занять за предметом:
1.7.2.1. заняття з іспанської мови;
1.7.2.2. заняття з англійської мови;
1.7.2.3. заняття з польської мови.
1.8. Відпрацювання – пропущене заняття відповідно до правил цього Договору, яке проводиться для Учня, з урахуванням попередньої оплати Учнем/Замовником відповідно до обраного Тарифу.
1.9. Додаткове заняття – заняття, погоджене із Виконавцем та оплачене Замовником, додатково дообраного виду занять.
1.10. Домашні завдання публікуються в чаті месенджеру Telegram, Viber

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець самостійно або із залученням третіх осіб зобов’язується надати послуги в інших сферах освіти та інформаційно-консультаційні послуги Учню під час проведення Курсу (далі по тексту - Послуги) відповідно до обраного Тарифу та на підставі оплати від Замовника, а Учень/Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві надані Послуги в розмірі, устроки та в порядку, що встановлені цим Договором.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Надання Послуг відбувається онлайн за допомогою платформ Zoom, Google Meet, месенджеру Telegram, Viber, соціальної мережі Instagram.
3.2. Обов’язкова умова для надання Послуг є сукупність технічних можливостей (вільний доступдо мережі Інтернет та наявність електронного пристрою /комп’ютер/ноутбук/смартфон, який засвоїми характеристиками здатний підключатися до мережі Інтернет) та умінь (здатність вільно користуватися електронним пристроєм /комп’ютером, ноутбуком/ та програмним забезпеченням) Замовника/Учня прийняти Послуги в такому форматі.
3.3. До переліку Послуг за Договором може входити, в залежності від обраного Тарифу Курсу:
- навчання бізнес-мові (вузьке направлення мови, підготовка до іспитів тощо),
- навчання загальній мові,
- індивідуальні заняття,
- парні заняття,
- заняття в міні-групі,
- домашні завдання, додаткові матеріали.
Додаткова інформація, що входить у той чи інший Тариф Курсу визначено на Сайті.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту сукупного вчинення Замовником/Учнем наступних дій:
4.1.1. заповнення запису на Курс на Сайті/ або письмового (в т. ч в електронній формі, засобами електронної пошти/соцмереж) повідомлення від Замовника/Учня про бажання отримати Послуги/або шляхом передачі персональних даних для отримання Послуг.
4.1.2. обрання Тарифу Курсу;
4.1.3. пробне заняття (за ініціативою Виконавця) - оплатне заняття з обраного одного предмету для визначення рівня знань Учня;
4.1.4. обрання запропонованого Виконавцем розкладу занять;
4.1.5. оплата Замовником послуг Виконавця;
4.2. Моментом надання згоди (акцепту) за Договором вважається факт проведення успішної оплати за обраний Замовником Тариф Послуг.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна Курсу визначається на Сайті відповідно до обраного Тарифу Курсу з розрахунку ціни 1 заняття.
5.2. Замовник здійснює оплату Послуг Виконавця безготівково шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця, який вказаний у реквізитах до цього Договору. При оплаті Послуг Замовник повинен врахувати вартість послуг банку (комісію), обов’язок оплати якої належить Замовнику.
5.2.1. Оплата Послуг може здійснюватись за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.
5.3. Оплата здійснюється у формі повної передоплати не менше ніж за 8 занять відповідно до обраного Тарифу Курсу. При цьому, у випадку якщо заняття заплановане в період до 13:00 години дня, оплата має відбутись до 21:00 попереднього дня.
5.4. За письмовим погодженням із Виконавцем, Замовник може здійснити часткову оплату Послуг.
5.4.1. У випадку, якщо Замовник здійснив часткову оплату за послуги без погодження на часткову оплату з боку Виконавця, Виконавець має право не надавати послуги, припинити надання послугдо моменту здійснення повної оплати або ж розірвати цей Договір.
5.5. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
5.6. У разі невикористання (або неможливості використання) Учнем сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі тане перепродаються, не передаються третім особам.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов’язаний:
6.1.1. Надати Послуги відповідно до умов цього Договору.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1.Змінити/відкликати Публічну оферту.
6.2.2. Змінювати та доповнювати цей Договір без попереднього узгодження і без переукладання цього Договору із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на Сайті.
6.2.3. Змінити ціни на Послуги.
6.2.4. Встановлювати/змінювати обʼєми Тарифів Послуг.
6.2.5. Формувати/змінювати/розформовувати склад міні-групи, Учнів парних занять, в т.ч. замінювати третіх осіб, експертів, викладачів.
6.2.6. Вимагати від Замовника/Учня дотримання умов цього Договору.
6.2.7. Змінювати дату та час надання Послуг, додавати матеріали на власний розсуд ізповідомленням про такі зміни Замовника/Учня, але без переукладання даного Договору;
6.2.8. Відмовити Замовнику в укладенні цього Договору в разі відсутності можливості надати Послуги, які ним запитуються.
6.2.9. У разі порушення умов цього Договору достроково розірвати його в будь-який момент без зазначення підстав.
6.2.10. Надавати послуги самостійно або за допомогою третіх осіб.
6.2.11. Провести одне пробне заняття з Учнем.
6.2.12. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовникові/Учню у разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі термінів оплати Послуг), а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
6.2.13. У разі порушення умов цього Договору достроково розірвати його в будь-який момент без зазначення підстав та без повернення сплачених коштів Замовником. Виконавець приймає такерішення на власний розсуд та може відмовити у таких заявах та в поверненні коштів. За загальним правилом кошти не повертаються.
6.2.14. Утримати (не повертати) кошти за оплачені та невикористані Послуги.
6.2.15. В індивідуальному порядку розглядати заяви про повернення сплачених коштів Замовникута здійснювати такі повернення.
6.2.16. Інформувати Замовника про акції та інші новини, шляхом направлення електронних листівна електронну адресу Замовника.
6.2.17. Публікувати відгуки (текст, скріншоти, відео, результати, фотографії тощо), зворотний зв’язок, що викладений у будь-якій формі Замовником/Учнем у соціальних мережах, на Сайті, в рекламних матеріалах без попереднього попередження про це з останнім.
6.2.18. Здійснювати інші права згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.
6.3. Замовник/Учень зобов’язаний:
6.3.1. Учень зобов’язаний:
6.3.1.1. Відвідувати у встановлений Виконавцем час заняття, у випадку запізнення на заняття, його час не продовжується. Час очікування Учня становить 15 хв, з 16 хвилини Виконавець має право не проводити заняття та воно вважається проведеним останнім, а кошти за нього не повертаються;
6.3.1.2. Дотримуватись загальноприйнятих правил поведінки. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, третіх осіб. Під поширенням відомостей, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця слід розуміти опублікування їх у пресі, передачу на радіо, телебаченні з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі соціальних мережах, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, дописах, історіях, в іншому видіконтенту, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині. Поширенням відомостей також є вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, лозунгів, інших творів, розповсюдження серед людей листівок, що за своїм змістом або формою ганьблять честь, гідність або ділову репутацію громадянина або організації;
6.3.1.3. Встановити на пристрої застосунки ZOOM, Google Meets, месенджер Telegram, Viber, соціальну мережу Instagram. Мати безперебійний доступ до мережі Інтернет, достатній длякористування платформами, месенджерами, соціальними мережами;
6.3.2. Замовник зобов’язаний:
6.3.2.1. Своєчасно сплачувати Послуги Виконавця на умовах цього Договору.
6.4. Замовник/Учень має право:
6.4.1. Обрати Тариф Курсу.
6.4.2. Скористатись обраним Тарифом Курсу з оплаченими 8 заняттями протягом 6 календарних місяців (180 к.днів) з моменту замовлення Послуг Виконавця.
6.4.3. На відпрацювання раніше оплаченого індивідуального заняття. Таке відпрацювання відбувається в межах оплачених занять за умови, що його відміна відбулась відповідно до правил визначених цим Договором.
6.4.4. На відпрацювання раніше оплаченого парного заняття та заняття в міні-групі. Таке відпрацювання відбувається в межах оплачених занять за умови, що його відміна відбулась відповідно до правил визначених цим Договором. Це заняття відбувається у формі 30-хвилинного індивідуального заняття.
6.4.5. Має право змінити оплачений Курс Тарифу та перейти з придбаного на інший Тариф збільшою вартістю, за умови доплати різниці у вартості.

7. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Відпрацювання оплаченого заняття відбувається за сукупністю умов:
- у разі завчасного попередження Виконавця про відміну/пропуск заняття щонайменше за 4 години до планового часу заняття. При цьому, у випадку якщо заняття заплановане в період до 13:00 години дня, завчасне попередження має відбутись до 21:00 попереднього дня.
- не більше 3 відмін/пропусків занять протягом оплаченого періоду.
В іншому випадку заняття вважається проведеним та оплачується в повному обсязі.
Відпрацювання відбувається в період до використання кількості оплачених занять відповідно до графіку Виконавця.
Відпрацювання оплаченого заняття в міні-групі/парне відбувається у формі 30-хвилинного індивідуального заняття, за умови дотримання правил, які визначені в абз. 1 цього пункту.
7.2. Мінімальна кількість занять у 6-місячний період (180 календарних днів) - 8.
7.3. Якщо в регіоні, де перебуває одна зі Сторін Договору, вмикається сигнал повітряної тривоги під час заняття, то кожен має право припинити це заняття. У випадку сигналу повітряної тривоги, внаслідок якої Сторона змушена припинити заняття, то таке заняття переноситься тривалістю, яка залишилась до його кінця з моменту сигналу повітряної тривоги. Виконавець додатково повідомляє про дату та час такого заняття.
7.3.1. Алгоритм визначений в п.7.3. застосовується по аналогії й до ситуацій, які виникають у разі відключення електроенергії

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно умов цього Договору та чинного законодавства України.
8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.
8.3. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
8.4. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг наданих Послуг Учню згідно умов цього Договору. За обсяг знань Учня відповідальності не несе.
8.5. Виконавець не несе відповідальності за якість інтернет-зв’язку, збій в роботі програмного забезпечення, перебої в постачанні електроенергії тощо.
8.6. У випадку порушення Учнем/Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за своїми зобов’язаннями.
8.7. За порушення строків оплати, передбачених цим Договором, Виконавець має право недопустити Учня до заняття.
8.8. У випадку порушення Замовником/Учнем прав інтелектуальної власності Виконавця, третіхосіб залучених Виконавцем, інших Замовників, в тому числі у випадку передачі Замовником/Учнем інформації, матеріалів отриманих під надання послуг третім особам, при виявленні фактів використання Замовником/Учнем вказаних матеріалів, інформації в т.ч. з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:
- відсторонення Учня від занять та/або розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення внесеної оплати за послуги,
- та відшкодування Виконавцю прямих і непрямих збитків, завданих таким порушенням.
8.9. У випадку порушення Замовником/Учнем п.6.3.1.2. Договору, останній зобов'язаний відшкодувати прямі та непрямі збитки завдані Виконавцю та сплатити штраф у розмірі 100 % від ціни Договору.
8.10. Суперечки, які виникають між Сторонами цього Договору вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди підлягають розгляду у встановленому законодавством порядку.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань згідно цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком дій непереборної сили (форс-мажорні обставини), які виникли після укладення цього Договору, в результаті подій, які Сторона не могла передбачити (карантин, пожежа, повінь, землетрус, військові дії, громадські заворушення, дії третіх осіб, перерви в електропостачанні та у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг тощо), не дозволяючи Сторонам виконати свої зобов’язання (у т.ч. дистанційноабо через мережу Інтернет), що безпосередньо вплинули на виконання умов Договору та не могли бути усунені розумними діями Сторін.
9.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про настання обставинне переборної сили. Сторона, яка у вказаний строк не повідомила іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, позбавляється права посилатись на них.
9.3. Строк виконання зобов’язань продовжується на відповідний період, протягом якого діялифорс-мажорні обставини. Достатнім доказом існування таких обставин є довідка місцевого органу самоврядування або сертифікат Торгово-промислової палати регіону фактичного місцезнаходження відповідної Сторони.
9.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Замовника від здійснення оплати за Послуги, наданих до їх виникнення та відмови Виконавця від надання Послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

10.1. Договір набуває чинності з моменту виконання Замовником дій, визначених Розділом 4 Договору, у т.ч. з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця,визначеного Розділом 12 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
10.2. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинитинадання Послуг Замовнику/Учню у разі:
- невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, в т.ч. у випадку порушення строків оплати, передбачених в Розділі 5 цього Договору та додатками до нього;
- неявки Учня на заняття більше 3-х разів протягом оплаченого періоду;
- незадовільної поведінки Учня під час проведення заняття, яка проявляється у вигляді систематичних запізнень на заняття, прояву психологічного насилля щодо Виконавця чи інших Учнів, вживання ненормативної лексики, розмови на теми, які не стосуються заняття;
- поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права;
- відмови Замовника отримувати Послуги.
Причини, які викладені в цьому пункті, не є вичерпними.
10.3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний виключно Виконавцем.
10.4. Договір може бути припинено за згодою Сторін у наступних випадках:
- при прийнятті Учнем/Замовником рішення про відмову від подальшого отримання Послуг Учнемта повідомленні Виконавця про це шляхом письмової заяви, не менше ніж за 7 днів до плановоїдати розірвання Договору;
- за інших підстав, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
10.5. При достроковому розірванні договору залишок коштів, зарахованих до моменту його розірвання на банківський рахунок Виконавця, може бути утриманний останнім в розмірі фактично ненаданих Послуг. В індивідуальному порядку Виконавець може розглядати заяви про повернення коштів, відправлених на електронну адресу останнього.
10.6. Зміни/доповнення до Договору вносяться Виконавцем та набувають чинності з моменту розміщення на Сайті нової редакції Договору. Замовник погоджується та приймає зміни/доповнення до Договору безумовно та беззастережно.
10.7. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до участі та матеріалів, що розміщуватимуться на платформі та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.
10.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:
- Замовник/Учень в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;
- Замовник/Учень не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи. В такому випадку Договір автоматично припиняється через 180 днів, яка відраховується від дати оплати за період.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Сторони домовилися, що виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, яківиникли внаслідок надання Виконавцем Послуг та які існували до надання Послуг належать Виконавцю в т.ч., але не виключно на: методичні матеріали, збірки тощо.
Всі матеріали, найменування, зображення, знаки для товарів і послуг, які розміщені на Сайті, атакож матеріали, що надаються під час надання платних послуг (контент), є об'єктом авторського права, виключні права, на використання якого належать Виконавцю, незалежно від факту реєстрації та території їх дії.
Об’єкти інтелектуальної власності надаються Замовнику/Учню виключно для власного некомерційного використання.
11.2. Замовник не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій сторонібез письмової згоди на те Виконавця. Замовнику надається право на використання ПослугВиконавця за цим Договором виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі будь-яким способом на користь третіх осіб.
11.3. Виконавець має право в порядку ст.ст.307, 308 Цивільного Кодексу України на те, що Замовник/Учень може бути знятий Виконавцем на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку, електронний пристрій. Отримані фото- та відеоматеріали можуть бути відтворені, публічно показані Виконавцем в рекламних/навчальних цілях. Всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцю та неможуть бути використані без його згоди. Акцептуючи цей Договір Замовник надає згоду на використання своїх зображень, відеозаписів, їх фрагментів публічно. Так само, Замовник надає згоду на використання зображень, відеозаписів, їх фрагментів на яких зображений Учень в ціляхцього Договору та гарантує, що діє в інтересах Учня та має повноваження в повному обсязі бути законним представником Учня, надаючи таку згоду, шляхом акцепту цього Договору. Зйомка Учнем/Замовником Виконавця заборонена без письмової згоди останнього.
11.4. Можлива недійсність однієї або більше умов цього Договору не призводить до недійсностівсього Договору чи окремих його частин, які залишаються чинними.
11.5. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він погоджується з ними, приймає їх безумовно, беззастережно та в повному обсязі.
11.6. Акцептуючи цей Договір, Замовник гарантує, що володіє необхідним обсягом правоздатності та дієздатності та діє у своїх інтересах. Так само, акцептуючи цей Договір, Замовник гарантує, щоволодіє необхідним обсягом повноважень, щоб діяти в інтересах Учня. Всі суперечки, які можуть виникнути внаслідок представництва Замовником Учня, Замовник вирішує самостійно, оскільки акцептом він гарантує, що таких не існує на момент укладення Договору та не може існувати вмайбутньому.
11.7. Сторони домовились, що достатньою письмовою формою листування між ними є адреси електронної пошти. У випадку, якщо Замовник не вказав актуальну адресу електронної пошти, Виконавець має право використати мессенджер Telegram, Viber для листування.
11.8. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку та зберігання своїх особистих персональних даних, переданих шляхом замовлення Послуг Виконавця, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору, а також в інших цілях, які не суперечать законодавству України. Обробка персональних даних регламентується вищевказаним Законом, цим Договором та Політикою конфіденційності.
11.9. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Рахунок IBAN: UA253220010000026008320066099
Одержувач: Бурик Таїсія Юріївна
ЄДРПОУ: 3740101324
Призначення платежу: «Оплата за освітні послуги»
Виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань № 2010350000000148819 від 15.05.2022 р.
Telegram: @futuristschool
e-mail: futurists.school@gmail.com